Pressemeddelelse

2 minutters læsning

27. jun, 2019

Nyt projekt vil gøre de små børn til et afgørende valgtema ved næste kommunalvalg

Pressemeddelelse

2 minutters læsning

27. jun, 2019

Nyt projekt vil gøre de små børn til et afgørende valgtema ved næste kommunalvalg

LEGO Fonden og Tænketanken DEA går nu sammen om et projekt, som skal udarbejde viden, etablere netværk og gennemføre topmøder over de næste to et halvt år. Målet er, at småbørnsområdet bliver et centralt tema ved kommunalvalget i 2021.

Dagtilbud og tidlig indsats på 0-6-årsområdet er de senere år kravlet op på den politiske dagsorden, i takt med at der er kommet mere viden frem, som viser, at små børn udvikler sig, fra de er helt små. I 2018 kom for eksempel "Den styrkede pædagogiske læreplan", og under den netop overståede folketingsvalgkamp var de små børn også et tema.

Alligevel viser analyser, at politikere og embedsmænd på Christiansborg og i kommunerne, i sammenligning med for eksempel skoleområdet, savner mere viden og flere konkrete forslag til, hvordan tidlig indsats på 0-6-årsområdet kan udvikles.

Det er baggrunden for, at Tænketanken DEA og LEGO Fonden er gået sammen om projektet "Hvem vil børnene?", som frem mod kommunalvalget i 2021 gennem viden, netværk og topmøder skal udvikle og styrke småbørnsområdet. Projektet udspringer af Småbørnsløftet, som blev etableret i 2018.

- Vi ved, at små børn udvikler sig enormt i de første leveår både kognitivt, socialt og følelsesmæssigt. Men trods en stigende interesse for området, så er det stadig, som om vi som samfund ikke rigtig tager de små børn alvorligt og udnytter muligheden for at udvikle dem godt nok. Med ny viden og anderledes samtaler vil "Hvem vil børnene?" udvikle nyt sprog og konkrete løsninger, som kan øge små børns trivsel, læring og udvikling, siger Stina Vrang Elias, administrerende direktør i Tænketanken DEA.

Projektet, som lanceres lørdag 15. juni på Folkemødet i Allinge på Bornholm, løber indtil efteråret 2021, hvor der også er kommunalvalg. Derfor er ét centralt element i projektet at involvere kommunerne, som er helt afgørende aktører på området.

Forskning viser, at legen er helt essentiel for børns psykologiske, følelsesmæssige og kognitive sundhed og udvikling. Med "Hvem vil børnene?" vil vi rigtig gerne yde et konstruktivt og brugbart bidrag til, at 0-6-årsområdet styrkes, så vi i fællesskab bliver klogere på, hvordan vi får flere børn til at trives og udvikle sig mest muligt med udgangspunkt i legen. Hvis det skal lykkes, så skal vi have kommunerne med ombord. De har enorm viden om, både hvad der virker, men også hvad der er svært, siger Kasper Ottosson Kanstrup, Vice President i LEGO Fonden.

Ud over kommuner er også forældre, praktikere, uddannelsesinstitutioner og Christiansborg centrale målgrupper.

Det første af tre topmøder bliver afholdt 27. november 2019 i Billund.

"Hvem vil børnene?" er et projekt under Småbørnsløftet. LEGO Fonden støtter projektet med 18,7 millioner kroner over tre år.

Kontakt for mere information

Ole Larsen

ol@dea.nu

9154 1668