Tidlig indsats

1 minuts læsning

4. nov, 2021

Forældreperspektiver på kvalitet i dagtilbud

Tidlig indsats

1 minuts læsning

4. nov, 2021

Forældreperspektiver på kvalitet i dagtilbud

Hvad er forældrenes perspektiv på kvalitet i dagtilbud? I denne undersøgelse fra Hvem vil børnene? svarer forældre til 0-6-årige børn på, hvad de tænker om bl.a. legens betydning i dagtilbuddene og om udvalgte elementer fra den styrkede pædagogiske læreplan.

Der er i øjeblikket fokus på god kvalitet i dagtilbuddene, og hvordan alle børn får mulighed for at trives, udvikle sig, lege og lære. Men der mangler viden om, hvad den brede gruppe af småbørnsforældre mener.

Når kommunerne skal sikre kvalitet i dagtilbud, sker det bl.a. gennem den styrkede pædagogiske læreplan, hvor legen fremhæves som grundlæggende for det pædagogiske arbejde. I den forbindelse er det vigtigt at vide, hvad forældre tænker om:

  • Legens betydning for kvalitet i dagtilbud?
  • De temaer, der indgår i den styrkede pædagogiske læreplan?
  • De rammer og det samspil, deres børn oplever i dagtilbuddene?

Svarene på disse tre spørgsmål giver et indblik i, hvilke faktorer småbørnsforældre ser på, når de skal vurdere kvaliteten i deres børns dagtilbud. Desuden er forældrene blevet spurgt om, hvor de får deres viden fra.

Læs undersøgelsen igennem for at finde ud af, hvad forældre mener om kvalitet i dagtilbud. På den baggrund er der også bud på, hvad man som kommune kan gøre i forhold til at arbejde med kvalitet og kommunikere dette arbejde til forældre.

Hent og bliv klogere

Kontakt for mere information

Jon Østergaard Eilenberg

je@dea.nu

+45 25 65 94 30